fbpx
Sepet: 0 items 0,00 ₺ 0

Kıyametten Önce Kezerjen Hakkında

Kezerjen ortasından büyük Sirasti kanalı ile ikiye ayrılmış bir kıtadır. Kıtanın kuzey kısımları sert buzul ve donmuş denizle, orta kısımları bereketli topraklarla ve geniş ormanlarla kaplıdır. Sirasti’nin güneyi ise büyük düzlüklerin kıraç toprakların diyarıdır.

 Soğuk Kuzey Kezerjen de Alabalıkçı kabileleri yaşar. Ufak köylerin bile kendine ait beyi vardır. Bu beyler birbirleri ile itişip duruyor.

Kuzey batı dağlarının ardında hükmedilemeyen yaban vardır. Küçük ve zor bir coğrafyadır. Eski hanlar oğullarını sınamak için yabana şahmeran avlamaya gönderirdi.

Kuzey Doğu da Alabalıkçı beylerinin biraz güneyinde Verdison Hanlığı bulunur. Geçmişte kıtanın tamamına hükmeden bir Hakan’lık idi. Bu sebeple hala resmi yazışmalarda Hakan unvanını kullanır. Batı han’lık üzerinde hala hak talep eder.

Doğu Sahilleri sıra dağların ayırdığı kısmen izole bir bölgedir. Bu durum kültürel bakımdan diğer toplumlardan uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Bu bölge diğerlerinden farklı olarak meclis tarafından yönetilir. Bu meclis Kaptanlardan oluşur. Meclis başkanı aynı zamanda Amiraldir.  Denizcilik ve bir o kadar da korsanlığın hüküm sürdüğü bir kültürdür. Yönetimlerinin merkezi doğudaki Siren adasıdır. Ada ismini güzelliğinden alır. Tıpkı sirenler gibi denizcileri kendine çeker.

Kezerjen’in batı ve orta kısmında Verdison’dan kopma hanlıklar bulunur. Bu hanlıklar bereketli toprakların sahibidir.

Güney batıda kalan Alturas adasında Alturas hanedanlığı bulunur. Sık ormanlar ve yumuşak zemin üzerine kurulu oldukça medeni bir toplum. Mimari başarılarının yanında savunmaya yönelik kendince yöntemleri vardır. Suikast sanatında oldukça geliş yöntemlere sahiptirler.

Sirasti kanalından güneye indiğinde Delibaş Haltur’un Bozkır Devleti bulunur. Halturlular kendi içlerinde küçük göçebe kabilelerden oluşurken Delibaş Haltur zamanında tek çatı altına toplandı ve Bozkır Devleti kuruldu. Bozkırlılar gelenekçi ve bir o kadar da inatçı kişilerdir.

Gececibey Hanedanlığı Ülgenin Hançeri’nin sivri ucundan başlayan Kezerjen’in büyük denizle kavuştuğu yerde biten en geniş ülkedir. Doğuhan Gececibey tarafından kurulan hanedanlık kalabalık nüfusuna rağmen yayılmacı değildir. Kendi sınırları içerisinde sanat, ticaret ve ilimle uğraşırlar.

Minimum 4 characters