fbpx
Sepet: 0 items 0,00 ₺ 0
Kezerjen

Irklar ve Genel Özellikleri

larpes_kezerjen_ırk_kıska

Kıskalar daha çok kıtanın güneyünde yaşarlar. Burada Gececibey Hanedanlığı Kıskalar tarafından kurulmuş bir ülkedir.

Gececibey Hanedanlığı, Ülgen’in Hançeri’nin sivri ucundan başlayan, Kezerjen’in büyük denizle kavuştuğu yerde biten, en geniş ülkedir. Doguhan Gececibey tarafından kurulan hanedanlık, kalabalık nüfusuna rağmen yayılmacı değildir. Kendi sınırları içerisinde sanat, ticaret ve ilimle uğraşırlar.

Genel Özellikleri;

 • Kibar
 • Tacir
 • Sanat Meraklısı
 • Kurnaz
 • Cimri
 • Müşkülpesent
 • Pek Bilmiş

Örnek Kıska isimleri: Sungat (Sanat), Biluv (Bilen), Uruş (Savaş), Muhariba (Savaş Görmüş), Koyaş (Güneş, Aydınlatan), Tüba (Baş,Tepe), Avır (Zor), Yarga (Yıldız), Aksuyak (Asil), Gapsatar (Geveze), Samahanlı (Zırva), Bürküt (Kartal), Sualçan (Kurt), Yolbars (Aslan), Ganızgın (Asabi), Çiraylık (Güzel), Ayâl (Kadın), Biya (Kısrak), Arassa (Temiz), Avliye (Kutsal), Sarık barani (Kuzu), Şimal (Kuzey), Küngay (Güney), Talimak (Yağmur), Beyiş (Cennet)

larpes_kezerjen_ırk_haltur

Bozkırlılarla çok benzerler. Hatta bir çoğu Delibaş Haltur’un kurduğu Bozkır Devleti’nde yaşarlar. Çoğunlukla göçebedirler.

Genel özellikleri;

 • Cesur
 • Gelenekçi
 • Fevri
 • Dürüst
 • Dindar
 • Değerleri için ölüme gider

Örnek Kıska isimleri: Sungat (Sanat), Biluv (Bilen), Uruş (Savaş), Muhariba (Savaş Görmüş), Koyaş (Güneş, Aydınlatan), Tüba (Baş,Tepe), Avır (Zor), Yarga (Yıldız), Aksuyak (Asil), Gapsatar (Geveze), Samahanlı (Zırva), Bürküt (Kartal), Sualçan (Kurt), Yolbars (Aslan), Ganızgın (Asabi), Çiraylık (Güzel), Ayâl (Kadın), Biya (Kısrak), Arassa (Temiz), Avliye (Kutsal), Sarık barani (Kuzu), Şimal (Kuzey), Küngay (Güney), Talimak (Yağmur), Beyiş (Cennet)

larpes_kezerjen_ırk_tağı

Kıtanın en kuzeyinde yaşarlar. Alabalıkçılar olarak da bilinirler.

Genel mözellikleri;

 • Kaba
 • Sanat sevmez
 • Taş kafa
 • Kötü esprili
 • Net
 • Boğazına Düşkün
 • İçkici
 • Yardım Sever
 • Çok Konuşur

Örnek Tağı isimleri: Aurora (Şafak), Sigrid (Büyük zafer), İngrid (Güzel), Ragnhild (Savaşı bilen), Tuva (Gök gürültüsü), Helga (Kutsanmış) Siggy (Zaferin koruyucusu), Björn (Ayı türü), Arne (Kartal), Torstein (Kutsal taş), Leif (Kültürlü), Rundgrid (Kalkan kıran), Hild (Savaşan), Jel (Can veren), Alfar (Yarı tanrı bir cüce), An (Yare yakın, Cüce), İvera (Aşk, Güzellik), Lofn (Yasak aşk)

larpes_kezerjen_ırk_bozkırlı

Kıtanın güneyinde Gecebey Hanedanlılğı’nın kuzeyinde ve kuzey doğusunda yaşarlar. Bazıları özgürce buradaki bozkırlarda gezinirken bazıları Delibaş Haltur’un Bozkır Devleti’nde yaşar.

Genel Özellikleri:

 • Cesur
 • Ailesine bağlı
 • başına buyruk
 • Özgürlüğüne düşkün
 • Fevri
 • Hoşsohbet

Örnek Bozkırlı isimleri: Lolya (Büyük), Meral (Ceylan), Giray (Küçük soylu), Kurt, Atmaca, Ay, Su, Toprak, Güneş, Serel (Özenli, Titiz), Soyurgan (Armağan), Ulcay (Güzel talih), Baycu (Erkek kardeş), Olca (Ganimet), Talaykurt (Yiğit), Tendü (Cesur), Hulagu (Kulağı tüylü at), Cebe (Zırh), Başdu (Lider olan), Çıngay (Güvenilir), Kunt (Kuvvetli, Dayanıklı), Özdel  (Soylu), Yıldıku (Yıldız), Ayceren (Ay gibi parlak), Alangoya (Altın geyik)

larpes_kezerjen_ırk_vessen

Kıtada en fazla coğrafyaya yayılmış ırktır. Kuzeyde Verdison Hakanlığı, ondan ayrılmış prenslikler hatta Doğu Sahilleri halkı bile Vessen ırkına mensuptur. Lakin Doğu Sahilleri’nde yaşayanlar Vessenlerin özelliklerini pek göstermezler. Sıradağlar sayesinde farklılaşmış ve kendi kültürlerini geliştirmişlerdir.

Genel özellikleri;

 • Sağdık
 • Kuralcı
 • Ayrıntıcı
 • Soğuk
 • Disiplinli
 • Gelenekçi

Örnek Vessen isimleri: Adalrich (Ölçen), Zsiga (Muzaffer), Adele (Asil), Clarimond (Parlak koruyucu), Dietmar (Saygın insan), Ryszard (Bilinmeyen), Guntram (Gözcü savaşçı), Ald (Eski), Alven (Arkadaş), Benat (Ayı gibi cesur), Edda (İyi huylu, Memnun) Henriette (Ocakçı), İsole (Buz), Kathrina (saf), Kathrim (Kutsal), Konstrantin (İstikrar)

Minimum 4 characters