fbpx
Sepet: 0 items 0,00 ₺ 0

Tarihçe

Tankaria güçlü bir ejderhanın gagasına benzeyen uzun şekli ve bereketli topraklarıyla üç kıtanın en güzelidir. Bilinen vakitlerin öncesinde Tankaria da sadece Elfler, Cüceler, Entler ve çeşitli yaratıklar yaşıyordu. Kuzey buz diyarının soğuk rüzgârları, Kerdonun sıcak rüzgârları ile birleştiğinde güçlü yağışlara sebep olurken, kıtanın üzerinde çok kısa mesafelerde çok farklı iklimlerin yaşanmasına sebep oluyordu.

Kıta iki ırk arasında paylaşılmış ve ufak iç sorunlar dışında her şey yolunaydı. Kadim entlerin bilgece küstahlıkları, orkların ufak serserilikleri ile kendi içinde kavrulup giden Tankaria Andorin’in daha da güneyinden, orkların toplu halde gezdiği kanlı toprakların da aşasından gemilerle gelen sert mizaçlı Hagdar kavmiyle tanıştı.  Ölüm gözeten dağlarının doğusundan karaya çıkan ilk Hagdar’lılar kanlı baltaları ve ağız dolusu küfürleriyle saldırdılar.

Günümüzde Eski kent olarak da bilinen topraklara ayakbastılar. Savaşla kavrulan bu insan kavmi, ilk cücelerle vuruştu, üst üste aldığı zaferlerin ardından elflere yöneldi. Kanla başlayan istila, Hagdar insanlarının zaferleriyle devam etti. Bir zamanların düşman ırkları insanlara karşı birleşseler de istilacı Hagdar kavmi savaşı kazandı.

Uzun süren savaş bittiğinde Cüceler soğuk kuzeyin ötesine, Elfler Derin Irmağın batısına kadar çekildi. Batıda büyük orman sınırlarından doğuda Aşagünyakan dağlarına kuzeyde Günyakan dağlarından, güneyde Kerdon denizine kadar ki topraklarda kuruldu Hagdar Krallığı.

Başlangıçta sadece savaşı bilen bu halk zamanla komşularından barışı, huzuru, refahı öğrendi. Yüzyıllar süren fetihlerin ardından, insanlar, Cücelerden derin madenlere inmenin sırlarını, Elflerden ise doğanın bilgeliğini öğrendi. Sanat ve zanaatta geliştiler, yüzlerce yıl sürecek bir barış yaşandı. Hagdar İnsanları zaman içerisinde kavgaya tutuşan Elfler ve Cüceleri uzlaştırabilen tek güce dönüştü ve kanlı fetihlerin mimarı Hagdar^lılar barışın koruyucusu oldu.

Zaman geçti, eskilerin fatihleri yitip gitti, karanlık yaratıklar ovalardan çekildi ve dağların derinliklerine sindi. Uzun yıllar süren sükûnetin ardından doğuda tehlikeninçanları çalmaya başladı. Yaklaşan tehlikenin farkına varan Cüceler doğudan güneye kadar Büyük Cüce Duvarını inşa ettiler. Duvar Andorin ya da Yorden den gelebilecek insan akınlarını durdurmak için inşa edildi.

Zaman gariptir, belki de tanrılar en çetrefilli planları kuranlardır. Bir zamanlar denizden gelip kıtayı istila eden Hagdarlılar, tıpkı kendileri gibi güneyden gelen başka bir İnsan boyu tarafından istilayla karşı karşıya kaldılar. Kanla alınan topraklar, kanla kaybedilmeye başladı. Doğudan gelen bu yeni halk, zamanla sakinleşen ve yerleşik hayatı benimseyen Hagdar ordularını bozguna uğratarak kıtaya çıktı.

Aldorin’li Paralı Komutan Alderkan, emrindeki paralı birliklerle Hagdar Krallığının kıyılarına saldırdı. Kendine güvendiği kadar adamlarının savaş tecrübesine de güvenen Alderkan diplomatik görüşme tekliflerini ikkate almadan Hagdar ahalisini kılıçtan geçirdi. Batı bölgesi ile Elf sınırı arasında sıkışan Hagdarlılar bu yeni düşman karşısında geri çekilmek ve direnmekten başka bir şey yapamadılar. Savaşla geçen onlarca yılın ardından Hagdar topraklarının büyük bölümünü doğudan gelen bu istilacı kavmin kontrolüne geçmişti. Komutan Alderkan tarafından başlatılan savaş zafere doğru giderken Hagdar krallığından kalan son topraklar Kuzey ve Güney olarak ikiye bölündü.

Elf melezi deli kral kuzeyi yönetirken, kardeşi Soysoz Leydi Yannariyen güneyi yönetiyordu. Savaşa doymayan Alderkan yaşlanıp oğlu Darkat tahta çıktıktan kısa bir zaman sonra kalan son Hagdarlılarla 20 yıl süren ateşkes imzalandı. Ateşkesin ardından Darkart kılıcını hakimiyetindeki halka çevirdi. Köklü Hagdar kültürü işgalcileri yozlaştırmaya ve hagdarlılaşamaya sebep oluyordu. Darkat’ın emriyle bütün kütüphanelerdeki Hagdar kitaplar yakıldı. Hagdar öyküleri yasaklandı ve Hagdarca konuşmak ölümle cezalandırıldı. Darkat 20 yıl sürecek Hagdar kültürünü yok etme sürecini başlattı.

Darkat bu dönemele ilgili “tarladaki yabani otları toplattım.” demiştir. Bu dönemle ilgili olarak bazı söylentilere göre de Darkat ‘ın Aldorin’e saldırı planladığı fakat hiç faaliyete geçirmediğidir.

20 yıl süren sessizliğin sonunda Darkat komutasındaki Doğulu ordusu Kuzey Hagdardaki Deli Krala saldırdı. Fetih kılıç ve kanla gelirken Güney Hagdar Leydisi Soysuz Yannariyen Doğyanlı Prensi Erkidan ile evlendi ve toprakları kılıç savurmadan teslim etti. Bu evlilik ile son Hagdar toprakları işgal edilmiş oldu. Soysuz Leydi Yannariyen Darkat’tan sonra tahta çıkan Erkidan’ın eşi olarak kraliçe sayıldı.

Kral Erkidan tahta çıktığında devlet 83 yaşında olmasına rağmen resmi bir adı yoktu. Erkian 8 yıl süren hükümdarlığında yaptğı tek şey devletin resmi adını “Doğyanlı” yapmaktı. Bir çok kişinin farkına bile varmadığı olaysa “Doğyanlı” kelimesi Hagdarca “Doğulu adam” anlamına gelmesiydi. Hagdar kültürü Darkat zamanın da yasaklanmış olsa da devletin resmi adı artık Doğyanlıydı.

Doğyanlı insan krallığı olsa da elf hastalığından önce nüfusunun %20’si elf %15’i cüceydi. Kurucusu Aldorinli General Alderkan’dır. Krallığın resmi adı üçüncü kral Erkidan tarafından belirlenmiştir. Yönetim biçimi olarak Yorden tarzı olan bölgesel paylaştırma sistemini benimsemiştir. Yorden sisteminde ülke coğrafi bölgelere ayrılır ve her bölgenin başında lord atanır. Bu lord bölgesinde tam yetkilidir. Savaş zamanları bu lordlar general olarak savaş meclisinde yer alırlar. Gök Kule Taş Kent kralın şehridir. Kraliyet ailesi burada yaşar ve ülkenin kararları burada alınır. Diğer bölgelerin adları da sırasıyla Kuzey Bölgesi, Güney Bölgesi, Batı Toprakları ve Eski Kent dir.

 

Gök Kule Taş Şehir: Kralın şehri

Günyakan dağlarının altında soğuk rüzgârlarından muaf, daha çok güney rüzgârları nedeniyle sıcak bir bölgedir. Metal işçiliği ve ticaretin etkin olduğu bölgese genellikle ülke zenginleri yaşar.

 

Kuzey Toprakları: Lord Walkarin Günyakan

Hagdar kültürünün hala etkililerini gösterdiği, kuzey buz diyarından esen soğuk rüzgârlarının estiği, büyük ormanların olduğu bir bölgedir. Elf sınırında olsa da cüce kültüründen daha fazla etkilenmiştir. Kuzey topraklarında bölgesel toprak beyleri sistemi yerine halkın sevgisini kazanmış reislik sistemi görülür. Bu reisler krallık nezlinde geçersizdir.

 

Batı Toprakları: Lord Morris Riydven

               Doğyanlı’nın batı sınırlarında kalan bölge Efllerden oldukça fazla etkilenmişdir. Sanat ve zanaatin olukça fazla geliştiği bölge kültür yapısı olarak Doğyanlıdan oldukça uzaktır. Ahşap işçiliğinde oldukça başarılı olan batı halkı çok savaşçı bir toplum değildir. Kerdon korsanları ile mücadelelerinde başarılarını sağlayan tek nokta çok dayanıklı gemiler yapabilmeleridir.

 

Güney Toprakları: Lord Rior Alageyik

Güneyin sıcak rüzgârlarıyla dövülen sahillere ve bereketli topraklara sahip bir bölgedir. Ülkenin tarım ihtiyacını karşılayabilecek çok büyük tarım sahaları bulunur. Başkent dışında kendi büyücü loncasına sahip olan tek bölgedir.

 

Eski Kent: Lord Allen Taşralı

Hagdar’ın eski baş kentidir. Bölgenin her yerinde cüce zamanlarından kalma eserler görmek mümkündür. Eski kent halkı oldukça gelenekçi ve tutucudur. Mistik olayların oldukça fazla görülüğü bir bölgedir. Rivayetlere göre herşeyin bilgisinin saklı olduğu kütüphane Eski kentdedir.

883 Alderkan 16 yaşında Andorin paralı birlikleri komutanı oldu. Küçük yerel çatışmalarda üstün zaferlerle adını çok çabuk duyurdu.

893 Alderkan’nın ikinci karısı Yuyana’dan doğan ilk çocuğu Darkat doğru. Alderken giriği düellolarla şanını Andorin’de hızla yayıldı.

898 Alderkan’nın karısı Yuyana’dan ikinci oğlu Boraturan doğru. Baraturan saldırganlığı ile nam saldı.

901 Alderkan 34 yaşında kazandığı namıyla göçebeler ve çöl halklarından kurduğu paralı ordusu ile Tankaria’ya akınlara başladı.

910 Hagdar’ın büyük kralı Deaglân’ı Serap Gördüren Çölü savaşında alt ederek Tankaria’da ele geçirdiği topraklarını garanti altına aldı.

913 Darkat Andorin’li Nifrus ile evlendi. Darkat komutasıyla Hagdar birlikleri bir biri ardına bozguna uğratıldı.

915 Cüce Krallığıyla süresiz saldırmazlık antlaşması imzalandı. Büyük ticaret hareketi başladı.

916 Alderkan torunu Darkat’ın ilk oğlu Erkidan doğdu. Çelimsiz doğan Erkidan doğumundan itibaren çok sevilmedi.

918 Boraturan Andorin’li Lesyi ile evlendi. Düğünden sonra Leydi’nin çok pişman olduğu fakat korktuğu için evliliğe devam ettiğine dair dedikodular hızla yayıldı.

920 Boraturan’ın ilk oğlu Karkadar’ın doğumu.

924 Alderkan’nın ikinci torunu Prenses Olya doğdu.

927 Alderkan’nın üçüncü torunu Küçük Prens Kayyara doğdu. Prens Kayyara 23 yaşına geldiğinde kişiliği ve sebepsiz yere döktüğü kanlardan ötürü “Kasap” unvanı aldı ve hiç evlenmedi.

928 Alderkan 61 yaşında tathı 35 yaşındaki oğlu Darkat’a bıraktı. Yanına bir kaç hizmetkar alarak geldiği topraklara Andorin’e dönmek için yola çıktı ve bir daha haber alınmadı.

929 Boraturan oğlu Kuşçu Gurka doğdu.

937 Darkat Deli Kral’ı kılıçla dize getirdikten sonra Soysoz Leydi Yannariyen ile yapılan düğün sayesinde Hagdar hükmünü bitiren kral olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Hagdar halkına yaptığı katliamlarla da Hagdar öykülerinde iblis kral diye anıldı.

966 Darkat 73 yaşında yatağında öldü.

966 Erkidan 50 yaşında tahta geçti. Tahta geçmesinin ardından devletin resmi adının Doğyanlı olduğunu duyurdu.

974 Kral Erkidan ve üç çocuğu, antraks denilen amansız bir hastalık yüzünden acılı bir ölüme tabi oldu. Erkidan’ın hükümdarlığı sadece 8 yıl dürdü.

974 Yaslı Kral Arburu 32 yaşında tahta geçti.

996 Kral Arburu’nun 22 yıl süren hükümdarlığının ardından ani ölümü üzerine küçük Prens Karnuk sıra onda olmadığı halde tahtta hak iddia etti. Arburu’nun Büyük oğlu Tusyatu amcası büyük prens Orburu ile beraber Karnuk’a karşı savaştı. İki kardeş savaşı olarak bilinen çatışmada Tusyatu öldü ve Orburu teslim oldu. Çatışma az sayıda asker arasında gerçekleşmiş ve kısa sürdü. Orburu savaşta yenilince tahtı kardeşine bıraktı ve Yorden’e sürgüne gitti. Bu olayın detayları halka çok duyurulmadı ve yeni kral Karnuk oldu.

997 Karnuk’un resmi töreni ve tahta çıkışı. Karnuk’un yaptığını haksız bulan kesimler 8 defa büyük çaplı ayaklanmalar düzenlesede hepsi bozguna uğradı. Karnuk’un hükmü 41 yıl sürdü.

1038 Karnuk oğlu Tork’u tahta geçirdi ve oğlu hazır olanadek 5 yıl vezirlik yaptı. Bu sürede Eski kentte çıkan isyanı bastırdı.

1038 Tork tahta çıktı. Hükmü 15 yıl sürdü, kendi isteğiyle tahtı kardeşi Vuylo ya bıraktı. Bu olay halkta büyük şaşkınlık yarattı.

1053 Vuylo tahta çıktı. Şenlikler kralı olarak anılan Vuylo’nun hükmü 18 yıl sürdü. Karın şişmesi hastalığından öldü.

1071 Rargo 12 yaşında tahta çıktı ve Doğyanlı krallığının en genç kralı unvanını aldı. Oldukça zeki ve reformcu olan Rargo halk tarafından çok sevildi. 47 yıl süren hükümdarlığıyla en uzun süre hükmeden kralı oldu.

1118 Aldrych 23 yaşında tahta çıktı. Babası Rargo tarafından kurulan sistemde çok büyük zorluklar görmeyen sakin bir hayat sürdü. Sarayda sakin kral olarak bilindi. Hükmü hala sürüyor.

1120 Kuzey topraklarında Hagdar isyanı.

1121 Güney toprakları Sızdıran ovası muharebeside iblis kralın yenildi.

1122 Kanlı düğün ve Doğyanlı iç savaşı başladı.

Minimum 4 characters